Felhasználási Feltételek

Közelben.hu
Felhasználási Feltételek


 1. A felhasználási feltételek tartalma
  1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a

Cégnév: Fővállalkozó Balla és Balla Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Eperfa utca 4.
Email: iroda@ballaingatlan.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-085494, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH109161/2016.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Közelben.hu (http://www.kozelben.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (SzolgáltatásWeboldal vagy Közelben.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Central Digitális Média Kft., valamint a Szolgáltatás regisztrált természetes személy igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés. 1. Nem regisztrált igénybevevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.

 2. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

 4. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Adatvédelmi Szabályzat, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató, Segítség, stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

 5. Bármely, a Közelben.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak. 1. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

  1. A Szolgáltatás célja adatbázis létrehozása, bővítése és karbantartása a felhasználók tájékoztatása céljából, a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben különféle szolgáltatások tekintetében, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.

  2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; felület és tárhely biztosítása a Felhasználók számára az általuk kiválasztott tartalmak nyilvánosságra hozatalára; stb.

  3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma, véleménynyilvánítás, stb.). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

  4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

 • A regisztráció
  Figyelem! Cégek számára történő regisztráció részleteiről itt olvashat.

  1. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan adatot ad meg, amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció nem befejezhető, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.

  2. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre. A Szolgáltató az aktiváló linket a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldi, melynek a levél megérkezésétől számított 48 órán belüli lekattintása szükséges.

  3. A Szolgáltatás keretén belül lehet regisztrálni létező Facebook vagy Google+ (továbbiakban: külső szolgáltatók) regisztrációval is. A regisztrációhoz szükséges adatok Szolgáltató által történő ellenőrzésének lehetőségét, és az adatok átadását a külső szolgáltatóknál kell engedélyezni az ott részletezettek szerint. A regisztráció ilyen módon történő létrehozásakor nincs szükség megerősítő link lekattintására, a regisztráció a „Regisztrálok” gomb lekattintásával létrejön.

  4. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztráció létrehozása előtt a Facebook, Google+ profilban, a regisztráció folyamata során a regisztrációs íven lehetőség van. A regisztráció befejezését követően bármely korábban megadott adat szabadon módosítható.

  5. A regisztrációval létrejövő, és ezt követően a Felhasználó által alakítható profil a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek és az oldalon kifejtett aktivitásának rögzítésére szolgál, melyek közül egyes adatok nyilvánosan megjelenítésre kerülnek a Weboldalon (Lásd: Publikus profil megtekintése). A Felhasználó a Weboldal keretén belül a bárki számára látható, általa választott (nicknév, vagy vezetéknév első hangzója+keresztnév, vagy teljes név) felhasználói névvel azonosítható módon jelenik meg.

  6. A profil alkalmas arra, hogy amennyiben valamely cég regisztrációjakor az adott Felhasználó kapcsolattartóként lett megjelölve, akkor a Felhasználó a profiljából könnyedén elérje az adott cég adatlapját, és annak szerkesztését végrehajtsa.

  7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

  8. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a valóságnak megfelelnek, illetve tényeken alapulnak, és Szolgáltatást céljának megfelelően, a tisztességesség alapelvét betartva használja, és tartózkodik a Szolgáltató, illetve harmadik személyek lejáratásától, valótlan tények állításától, híresztelésétől, valós tények hamis színben történő feltüntetésétől.

  9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal, vagy végleges kizárást, szankciószerű regisztráció-törlést követően regisztrál, a Felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

  10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szerződésbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

  11. A regisztráció törlésével, vagy a jelen Szerződéssel, vagy egyébként a Szolgáltatással kapcsolatos, reklámot nem tartalmazó, a Szolgáltató által fontosnak ítélt információkat tartalmazó rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.

  12. A regisztráció fenntartása érdekében szükséges a Szolgáltatás rendszeres látogatása. A Szolgáltató 6 hónap elteltét követően, havonta figyelmezteti a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben az inaktív Felhasználót a Szolgáltatás használatára. Amennyiben a Felhasználó 1 év leteltét követően sem lép be a felhasználói profiljába, úgy a Szolgáltató törli a Felhasználót a rendszerből, azonban az általa feltöltött valamennyi Felhasználói Tartalom továbbra is elérhető „Törölt felhasználó” gyűjtőnév alatt. A Felhasználó törléséből eredő esetleges információ- és adatvesztésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  13. A Felhasználó köteles olyan elérhetőséget megadni, melyen valóban elérhető. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó elektronikus elérhetőségeinek hibájából, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörében bekövetkezett okból elveszett vagy elmulasztott bármilyen értesítés, üzenet következményeiért. A Szolgáltató által küldött értesítések és üzenetek minden esetben megérkezettnek és átvettnek minősülnek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó azok tartalmát megismerte-e. Amennyiben a Látogató a Szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatba lép, rá ugyanezen szabályok érvényesek és alkalmazandóak.

 1. Az egyes szolgáltatások

  1. Cégek, vállalkozások bemutatása (cégadatbázis)
   A Weboldalon közzétételre kerülnek cégeket és szolgáltatásokat bemutató, adatlapok. 
   Az adatlapok tartalma szubjektív, önálló véleményt tükröz, illetve a cég, vállalkozás jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazza közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével. Az itt megjelenő bármely tartalom tekintetében csak és kizárólag az azt létrehozó személy felel, a Tartalmi szabályzat értelemszerűen alkalmazandó.

  2. Cégek, vállalkozások keresése 
   A Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a Látogatók és Felhasználók a Weboldalon megjelenítésre kerülő Cégek, illetve ezek szolgáltatásai között, meghatározott paraméterek alapján keresni tudjanak.

  3. Felhasználói tartalmak

   1. 3.1A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között véleményeket, értékeléseket, hozzászólásokat, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat, stb. (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon. A Felhasználói Tartalmak a Weboldalon megjelennek a Felhasználó választott nyilvános nevének feltüntetésével, és ezen tartalmak nyilvánosak, azokat bárki olvashatja.

   2. 3.2A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat tartalmazza (1. számú melléklet), kérjük, figyelmesen olvassa el!

   3. 3.3A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalmak, valamint az általa közzétett adatok, információk, stb. a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó köteles tartózkodni a Szolgáltatás bármely funkciójának jogsértő módon vagy célra történő használatától.

   4. 3.4A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett Felhasználói Tartalom nem ütközik sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, és nem sérti harmadik személy jogait, különösen ideértve a szerzői jogokat. A Szolgáltató ezen követelményeket sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető Felhasználói Tartalmakat eltávolíthatja.

   5. 3.5A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációjának törléséről.

   6. 3.6A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás nem tükrözi a Szolgáltató véleményét.

   7. 3.7A Felhasználó korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a Felhasználói Tartalom – Szolgáltatás keretében történő – közzétételére, és a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatónak engedélyezett felhasználási jog engedésére.

   8. 3.8A Felhasználói Tartalom Szolgáltatásra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, a többszörözést és az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Szolgáltatónak és cégcsoportjának. A Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

   9. 3.9A Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról.

   10. 3.10Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Felhasználói Tartalmak előzetes értesítés nélküli módosítását, illetve törlését.  4. Felhasználói lista (Lista)
   A Felhasználó által véleményezett cégek listájából saját toplista állítható össze a profilban. A Lista minden esetben a Felhasználó szubjektív véleményét tükrözi.

  5. Ismerősnek ajánlás
   A Szolgáltató a Weboldalon lehetőséget nyújt a Felhasználónak egyedi elektronikus levél küldésére („Ajánlom egy ismerősömnek” gomb) az alábbi feltételekkel. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és regisztrációs adatait - melyek közül a nevét és e-mail címét automatikusan beemeli a rendszer a levélbe – olyan módon adja meg, hogy az adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját. A címzett adatait és a levél tartalmát a Szolgáltató nem tárolja.

  6. Hírlevél
   A Weboldalon erre a célra kialakított űrlapon, illetve a profilban a Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A hírlevélről leiratkozni hírlevelek végén található link lekattintásával, a profilban és a Szolgáltatónak küldött közvetlen megkeresés útján lehet. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató reklámajánlatokat küldjön számára.

  7. Üzenetküldés a cégnek
   A Szolgáltató a Weboldalon lehetőséget nyújt a Felhasználónak, hogy a Weboldalon szereplő cégek bármelyikének egyedi elektronikus levelet küldjön („Üzenetküldés a cégnek” gomb) az alábbi feltételekkel. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és regisztrációs adatait - melyek közül a nevét és e-mail címét automatikusan beemeli a rendszer a levélbe – olyan módon adja meg, hogy az adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját. A levél tartalmát a Szolgáltató nem tárolja.
 2. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

  1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

  2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi, illetve kapcsolódó jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

  3. Tilos a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a Szolgáltatás keretében elérhető adatbázis tartalmának egészét vagy jelentős részét kimásolni vagy újrahasznosítani.

  4. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett módon, és kifejezett engedély birtokában teheti meg.

  5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a teljes felelősség a Szolgáltatással kapcsolatban végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információhoz hozzáférés biztosítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, beleértve magát a felhasználói profilt is, előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

  6. A profil és az ahhoz kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó kötelese a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért. 3. Felelősség

  1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

  2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

  4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

  5. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

  6. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

  7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a felhasználói profilt.

 • A regisztráció törlése, a szerződés megszűnése

  1. A Felhasználó a profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a profilban megadott e-mail címére a törlést megerősítő linket tartalmazó elektronikus levél érkezik. A link az elküldésétől számított 48 órán belüli lekattintásával a regisztráció törlésre kerül, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A link lekattintásának hiányában, illetve 48 óra elteltét követő lekattintása esetén a regisztráció fennmarad. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben is kezdeményezhető.

  2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a felhasználói profilt, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

  4. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a Felhasználó profiljába történő utolsó belépését követő 1 év elteltével. • Adatvédelem

  1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatórendelkezik.Budapest, 2018. május 25. 1. számú melléklet
  Tartalmi szabályzatKüldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére. 1. Általános szabályok

  1. Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

  2. A Felhasználók szabadon és általuk megadott neveken írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. Tilos az obszcén, vulgáris nevek használata, továbbá bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata.

  3. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi Szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

  4. Tilos

   1. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

   2. a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt);

   3. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

   4. személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

   5. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

   6. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

   7. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

   8. a Szolgáltató döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói Tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni;

   9. szándékosan hátráltatni a Szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)

   10. szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

   11. más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

   12. vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni;

   13. bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

   14. a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

   15. a Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni.

   16. eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;

   17. politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;

   18. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.


A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére. 1. Moderálási alapelvek


A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése.


A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik.


A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják, vagy regisztrációját törölhetik.


A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.


A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek.


A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.


A moderátorok által alkalmazott következmények:- törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek);- hozzászóló letiltása;- IP letiltása.