ÁSZF

Szolgáltatók számára a lista oldalon történő megjelenésre

A közelben.hu oldal üzemeltetője a

Cégnév: Fővállalkozó Balla és Balla Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Eperfa utca 4.
Email: iroda@ballaingatlan.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-085494, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH109161/2016..

A felhasználási szabályzat a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. azon feltételeit és magatartási szabályait tartalmazza, melyek elfogadásával Ön regisztrált, listázott szolgáltatója lehet a weboldal szolgáltatásainak.

A közelben.hu weboldal egy komplex információs rendszer, melyen keresztül szolgáltatók, szolgáltatás típusok kereshetők valamint internetes időpontfoglalás végezhető a szolgáltatásaikat ily módon megjelenítendő szolgáltatókhoz. A közelben.hu online adatbázisában lehetőséget biztosít a szolgáltatók számára, hogy szolgáltatásaival és cégadataival a közelben.hu-n megjelenhessen.

A Szabályzatban szereplő feltételek elfogadásával együtt kijelenti, hogy valódi, hiteles és aktuális információt szolgáltat vállalkozásáról.

 1. A Szolgáltató ezúton nyilatkozatot tesz, valamint garantálja, hogy a hatályos magyar törvények és rendelkezések alapján jogosult az általa felsorolt szolgáltatások biztosítására. Rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, mely ezen szolgáltatások értékesítéséhez és reklámozásához szükséges.
 2. A Szolgáltató/Felhasználó ezúton nyilatkozatot tesz, valamint garantálja, hogy az alábbi tevékenységeket nem végzi:
  1. Nem végez, illetve nem segít elő olyan tevékenységet, mely a hatályos magyar törvényekkel illetve rendelkezésekkel ellentétes, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: illegális termékek értékesítése, export-import rendelkezések megsértése.
  2. Harmadik személy megrágalmazása, személyiségi jogainak megsértése.
  3. Harmadik személy jogainak megcsorbítása, beleértve, de nem kizárólagosan az intellektuális, üzleti, Szabályzat alapján átruházott jogokat.
 • A Szolgáltató tevékenysége mindenben megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
 1. Elfogadja, hogy amennyiben a közölt adatok nem felelnek meg a fenti követelményeknek, a közelben.hu jogosult a rendszer használatának megtagadására.
 2. Felelősséget vállal az általa kínált szolgáltatásokért és a megjelenített, felhasznált anyagokért, képekért.
 3. A rendszerbe történő regisztrációt követően az adatok valódiságának ellenőrzése után a közelben.hu fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, vagy megtagadja a szolgáltatást bármely Szolgáltatótól, aki:
  1. Olyan szolgáltatást értékesít, illetve olyan anyagot jelenít meg, amely illegális, vulgáris, obszcén, visszataszító, veszélyes, illetve más módon nem megfelelő.
  2. Az általa értékesített szolgáltatásokra panaszok érkeznek, amelyek alkalmasak lehetnek a közelben.hu hírnevének csorbítására
  3. A szolgáltatás bármely részének hibás működését okozza
  4. Hivatalos szervek (hatóságok, bíróságok) részéről eljárás indult ellene, illetve nyomozás tárgya lett.
  5. Egyéb más módon rontja a közelben.hu üzleti hitelét.
 • Kapcsolat
  1. A Felhasználó a közelben.hu munkatársaival az alábbi elérhetőségen tudja felvenni a kapcsolatot. E-mail: ugyfelszolgalat@kozelben.hu. A közelben.hu munkatársaival a kapcsolatfelvétel e-mail-ben történik. A Felhasználó elfogadja, hogy az elektronikus leveleket kizárólag a Szabályzatban meghatározott e-mail címre küldi, az egyéb esetekben történt elmaradásokért a közelben.hu felelősséget nem vállal.
 • A felelősség korlátozása
  1. A közelben.hu a Szolgáltató sikeres üzleti tevékenységéért semmiféle felelősséget nem vállal.
 1. Díjak
  1. A közelben.hu oldalon történő megjelenés, adatlap szerkesztése és vélemények kezelése funkciók ingyenesek, és az oldal használatával semmilyen egyéb kötelezően fizetendő díj nem keletkezik a rendszert használó Szolgáltató számára. A közelben.hu ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a jövőben, kizárólag opcionális jelleggel, prémium szolgáltatásokat vezessen be az oldalán, ám ezek a szolgáltatások semmilyen körülmények között nem érinthetik a jelen pontban listázott funkciók ingyenesnek maradását.
 2. A Szabályzat hatálya:
  1. A Szabályzat határozatlan időre szól, mely a Szabályzat elfogadásakor lép hatályba. Bármely fél a Szabályzatot azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondhatja, melyről köteles a másik felet írásban (e- mail) a felmondás érvénybelépésének napját megelőzően értesíteni.
  2. A Felhasználó/Szolgáltató tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja az elállás jogát, amennyiben a közelben.hu a szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat feltételei szerint már megkezdte.
 3. A Szabályzat teljessége
  1. A Szolgáltató/Felhasználó által elfogadott jelen Szabályzat tartalmazza a Felek között e tárgyban létrejött teljes megállapodást, és így a korábbi esetleges írásbeli vagy szóbeli megállapodásokat érvényteleníti, illetve felváltja.
 • Egyéb rendelkezések
  1. A közelben.hu fenntartja a jogot arra, hogy a Szabályzat részét vagy egészét, bármikor módosíthassa. A Felhasználót ebben az esetben 8 nappal korábban, hitelt érdemlő módon, a Felhasználó által megadott e-mail címen keresztül értesíti, és a változtatásokat feltünteti az adminisztrációs oldalon. Ha azt a Felhasználó nem fogadja el, jogosult a megállapodást felmondani azzal, hogy a megállapodás megszűnéséig a régi feltételek érvényesek.
  2. A szolgáltatással összefüggésben a Felek az egymás felé küldendő értesítéseket e-mail formájában teszik meg. A Felek ezen elektronikus úton történő értesítéseket joghatályosnak fogadják el azzal, hogy a Felek jogosultak kérni az elektronikus úton küldött értesítéseknek más, hagyományos módon (telefon, fax) való megerősítését is.
  3. A szerződő Felek jelen szolgáltatás során esetlegesen felmerülő vitákat elsősorban peren kívül, békés úton, tárgyalásokkal rendezik.
  4. A jelen Szabályzatban foglaltakat a Felek elolvasták, mindenben elfogadják.
  5. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
   rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, valamint a 17/1999 (II.5) Kormány rendelet (A távollévők között kötött Szerződésekről).
  6. A testre szabott kiszolgálás érdekében a közelben.hu a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
  7. A közelben.hu rendszerében az egyes szolgáltatókkal kapcsolatos véleményeket csak regisztrált felhasználók írhatnak azokról a szolgáltatásokról, illetve szolgáltatókról, amiket/akiket már igénybe vette. A közelben.hu rendszerbe történő felhasználói regisztrációhoz a felhasználónevet, email címet, valamint egy tetszőlegesen kiválasztott jelszót kell megadni. A regisztrációt visszaigazoló e-mailben kell jóváhagyni. A szolgáltatással, szolgáltatóval kapcsolatos vélemény a lapon megjelenik, tehát nyilvánosságra kerül, ez az információ azonban nem tartalmaz a vélemény nyilvánítóval kapcsolatos semmiféle személyes adatot.
  8. A Felhasználók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közelben.hu technikai jellegű vagy reklámtartalmú üzenetet küldjön számukra. A Felhasználó kezdeményezheti az ilyen típusú üzenetek letiltását.